• Psicólogas
  • Consultoras
  • Analistas
cargando

INTENSITAT I FREQÜÈNCIA DE LA VIOLÈNCIA: COM T’AFECTEN?

Post Image

INTENSITAT I FREQÜÈNCIA DE LA VIOLÈNCIA: COM T’AFECTEN?

Els efectes de la violència poden ser molt diversos per cadascuna de les persones que viuen un episodi d’aquestes característiques. Els aspectes individuals i les característiques de l’experiència violenta medien en l’impacte en cada persona.
Tota experiència de violència deixa una empremta en la persona o persones que la viuen. Però aquesta empremta no sempre és la mateixa. Les persones estem exposades a esdeveniments violents de diferents intensitats i gravetats tant en la vida personal com laboral. Centrant-nos en el context laboral, depenent del lloc de treball i la tasca, aquesta exposició és esperada en major o menor grau i, per tant, s’hauria de comptar amb eines de gestió diverses per aquestes situacions i també pels efectes que generen.
Avui ens centrem, seguint la proposta de Carlos Sluzki, en analitzar els diferents efectes que pot tenir l’exposició a una situació de violència segons dos dels seus aspectes: la seva temporalitat i el seu nivell d’amenaça.
Estem d’acord, sens dubte, que no genera el mateix impacte viure un episodi de violència de manera abrupta, quelcom sobrevingut i puntual, que si aquesta violència es dona de manera reiterada en el temps. Per altra banda, també és rellevant la gravetat de la violència a la que s’ha estat exposat, quin grau d’amenaça o risc se li ha assignat a l’experiència. Si bé aquest segon aspecte és una mica més subjectiu que el primer, s’ha constatat mitjançant estudis que existeix consens en la majoria de les persones davant situacions de violència similars.

EXPERIÈNCIA AÏLLADA DE VIOLÈNCIA

Una experiència aïllada de violència és aquella que apareix de manera inesperada i, com a conseqüència d’aquest fet, qui l’experimenta es veu afectat/da d’una manera molt concreta. És una situació que és poc previsible, per a la que probablement no s’està preparat i poc coherent amb el relat que aquesta persona tingui construït del mon. Depenent del grau d’amenaça percebut, aquesta generarà un o altre tipus d’efecte.
Nivell d’amenaça lleu
Una experiència de violència aïllada percebuda amb un nivell lleu d’amenaça , generarà en la persona que la rep, probablement, una sensació d’estranyesa acompanyada de la dificultat d’entendre el motiu pel qual s’ha produït aquesta situació. Si treballes en Atenció al Client i una persona a la que estàs atenent es dirigeix de manera inapropiada, és probable que et sorprengui aquesta actitud del client, et resulti incòmode i et generi el que es denomina una dissonància cognitiva. Aquesta reacció apareix quan la situació viscuda no encaixa amb l’experiència de vida habitual de la persona i la resposta a aquesta conducta pot ser molt variada, des de no acceptar-la i recriminar la seva actitud al client, fins a passar-ho per alt per evitar el conflicte, considerant-ho una qüestió puntual.
Nivell d’amenaça moderada
Si es tracta d’una experiència puntual de violència, però percebuda amb un nivell de gravetat mig,és molt possible que la persona experimenti una activació fisiològica compatible amb un estat d’alerta i vigilància, que la predisposa a una acció de fugida o atac. Si un professional mèdic rep una empenta de part d’un pacient en el sí d’una reclamació pel que considera un tracte inadequat per la seva part, de manera automàtica projectarà el possible desenllaç de la discussió i actuarà en consonància, bé sigui fugint de la situació o atacant per neutralitzar l’agressió.
Nivell d’amenaça greu
Quan es percep que l’experiència de violència compromet greument la integritat de la persona, i tractant-se d’una situació impredictible, en la que l’atac o la fuga es valora difícil, les capacitats de la persona, efectives en altres circumstàncies, es veuen col·lapsades. Aquest efecte es denominainundació (o flooding) i habitualment apareixen símptomes com la desorientació espai temporal, desconnexió de la realitat i, fins i tot, una alteració en l’estat de consciència. Un exemple d’aquest tipus de situacions seria el d’una educadora social que treballa en un centre educatiu de Justícia Juvenil i que viu un motí per part dels joves que estan complint la seva mesura judicial al centre, rebent diverses agressions físiques per part dels mateixos i amb la responsabilitat de gestionar la situació en col·laboració amb el personal de seguretat. Aquesta persona, molt probablement, viurà un efecte d’inundació, potser en el mateix moment de l’experiència violenta, potser en diferit després d’haver dut a terme la seva tasca de gestió de la situació com a responsable del mòdul de convivència.
En els episodis de major gravetat, aquestes experiències poden provocar efectes residuals que persisteixen en el temps en diferent mesura, que podrien agrupar-se en la categoria de símptomes per estrés posttraumàtic que poden ser, per exemple, estats d’hipervigilància, irritabilitat, invasió sobtada de pensaments relacionats amb l’experiència viscuda….

EXPERIÈNCIA REITERADA DE VIOLÈNCIA

A vegades, les experiències de violència no son aïllades en la vida de les persones. Poden ser elements presents de manera reiterada durant gran part de la seva experiència vital, o poden aparèixer de manera abrupta en un moment en concret, a partir del qual es desencadenen un conjunt d’episodis d’aquest tipus que configuraran la seva percepció del mon a partir d’aleshores. En aquests casos, el nivell d’amenaça percebuda per qui rep aquesta exposició també en determinarà els efectes.
Nivell d’amenaça lleu
Quan es viu una amenaça reiterada de violència que és percebuda com una amenaça lleu per la seva integritat, es genera un procés anomenat socialització.. Quan una persona treballa com a teleoperadora oferint un producte o un servei, i a diari rep insults o menyspreus per part dels clients amb els que contacta, és possible que respongui amb una normalització del que viu en el seu dia a dia laboral. No percep aquestes situacions com amenaçadores per la seva integritat física i, atesa la seva reiteració, finalment consideri que es tracta d’una situació inherent al seu desenvolupament professional que ha d’acceptar i sostenir sense opció a manifestar el seu desacord amb el client o empresa.
Nivell d’amenaça moderada
En cas que els episodis de violència reiterats siguin de gravetat moderada, com podria ser l’experiència d’un/a agent de policia que custodia els calabossos d’una comissaria i està exposat a la violència de manera continuada i de diversos tipus (insults, amenaces…), pot aparèixer el fenomen anomenat rentat de cervell. En aquests casos, la persistència de violència no molt extrema però continuada en el temps, genera una percepció d’indefensió i d’incapacitat de revertir-la a la persona que la pateix que fa limitar la seva resposta, arribant a adoptar, fins i tot, una actitud de submissió. 
Nivell d’amenaça greu
Si es tracta d’un continu d’experiències violentes i que suposen una greu amenaça per la integritat física de qui la rep, el seu efecte més habitual és el del retraïment o embotament psíquic, generant una desconnexió de la pròpia experiència personal, dels propis sentiments. En aquests casos pot donar-se, fins i tot, una justificació de la conducta violenta i desenvolupar empatia cap a la persona o persones que exerceixen aquesta violència. Un exemple d’aquesta situació és el d’aquells/es infermers/es en una unitat de psiquiatria que atén crisis agudes, els pacients de la qual poden reaccionar de manera violenta amb ell/a en moments de descompensació. És possible que es desnenvolupi aquest retraïment, arribant a justificar les agressions per la situació de salut mental dels seus pacients i normalitzant les experiències de violència a les que s’exposa associant-les a una qüestió intrínseca al desenvolupament de la seva tasca laboral.
L’exposició a la violència i l’empremta que deixa en cadascú de nosaltres depèn de molts factors. En aquesta ocasió ens hem centrat en aspectes del propi episodi de violència, om a manera de presentar diversos efectes que poden aparèixer en cada persona que la percep. Tal i com hem vist, existeixen diferents graus de gravetat d’aquests efectes, però tots ells han de ser atesos. En el cas que ens veiem exposats/des a la violència als nostres llocs de treball, disposar de les eines per la prevenció, la identificació i la gestió son una gran estratègia per garantir un correcte desenvolupament de la nostra feina.
A REVERSA som especialistes en la detecció de les potencials exposicions als diferents tipus de violència al lloc de feina i desenvolupar estratègies per minimitzar-ne els efectes i garantir un espai segur. Si creus que et podem ajudar a analitzar el teu servei, el seu grau d’exposició a la violència, els seus efectes, i a dissenyar una estratègia individualitzada per prevenir-los i gestionar-ne l’impacte, no ho dubtis i contacta amb nosaltres a info@reversaconsultoria.com. Si abans ens vols conèixer més, pots fer-ho entrant a www.reversaconsultoria.com
CONSTRUINT LA CAJA DE ARENA – Una conversa amb els seus guionistes
QUÈ ÉS UNA ASSESSORIA DE GUIÓ ESPECIALITZADA
Comments are closed.